Không cho thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai là 'làm khó' người mua nhà

Ngày đăng: 02-02-2024

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Liên hệ